Dünyada ve Türkiye’de artarak önem kazanan İş Güvenliği ve Çevre bilinci doğrultusunda Terra Zemin olarak tüm kazaların önlenebilir olduğuna ve iş güvenliği ve çevre bilincinin oluşturularak farkındalığın artırılması sayesinde buna ulaşılacağına inanırız.


Faaliyetlerimizi gerçekleştirirken; bizim için çalışan herkesin güvenli ve sağlıklı ortamlarda çalıştırılması ve çevrenin korunması felsefesi ile aşağıdaki ilkelere uygun hareket ederiz:


 Sağlık, güvenlik ve çevre ile ilgili yasal düzenlemelere ve işveren şartlarına uymak,

 Çalışanlarımız, ziyaretçilerimiz ve halktan kişilerin faaliyetlerimiz nedeniyle maruz kalabilecekleri tehlikeleri en aza indirmek, her türlü tehlikeyi belirleyerek önleyici sistemleri geliştirmek,

 Sağlık, güvenlik ve çevre risklerini kontrol altında tutmak,

 Güvenli ve temiz bir çalışma ortamı yaratmaları konusunda taşeronlarımızı da yönlendirmek ve teşvik etmek,

 Sürekli eğitim faaliyetleri yoluyla güvenlik ve çevre kültürü geliştirmek,

 Tüm yaralanmalar, meslek hastalıkları ve çevre kirlenmesinin önlenebilir olduğuna inanmak,

 Faaliyetlerimizden doğabilecek kazaların ve mesleki hastalıkların oluşmasını engelleme, iş sağlığı ve güvenliği tehlikesi oluşturmayan süreç ve iş ekipmanlarını seçerek tehlike yaratmama veya etkilerini en aza indirecek kontrol sistemlerini kurup işletmek,

 Enerji ve doğal kaynakları etkin ve verimli kullanmak,

 Kalite, güvenlik, sağlık ve çevre yönetim sistemini ve performansımızı sürekli iyileştirmeyi ve geçmişten ders almayı ilke edindik.


Web Tasarım  ZEMEDYA