Bilgi ve teknoloji alanındaki büyük gelişmelerle küreselleşen dünya düzeninde var olabilmek, her geçen gün yeni gelişmelerin yaşandığı yarışta önde kalabilmek; işveren ihtiyaç ve beklentilerine en hızlı ve en doğru şekilde cevap verebilmekle mümkün olmaktadır.

"İşverene odaklanmış" bir işletme kültürüne sahip olan Terra Zemin’de "sürekli iyileştirme" anlayışını sistemin esası haline getirmek, tüm seviyedeki çalışanların sorumluluğudur. Bu doğrultuda, iş süreçlerimizi, insan kaynağımızı, tedarikçi ve alt yüklenicilerimizi geliştirerek üst düzeyde işveren memnuniyeti sağlarız. 

•  Büyük teknolojik yeniliklerle hızlanan değişimlere uyum sağlayabilecek hız ve esnekliğe sahip olmak,
•  Bilgiye hızlı ulaşabilmek ve yönetebilmek,
•  Farkındalık yaratabilmek
  Terra Zemin’in felsefesini oluşturan ana unsurlardır.

İİş süreçlerimiz ve kurumsal anlayışımız çerçevesinde, sürdürülebilir ve gelişmeye açık bir gelecek için çalışmak firma politikamızın gereğidir.

Misyonumuz

Terra Zemin’in amacı, dinamik bir yapıda büyüyen, temel prensiplerimiz doğrultusunda etik değerlerden ve kaliteden taviz vermeyen bir şirket olmak, diyalektik düşünce yapısı ve mühendis bakış açısıyla sürekli sorgulamak, değişen veriler ve yönetmelikler doğrultusunda gerçekçi, optimum mühendislik çözümleri geliştirerek uygulamaktır.

Üstlendiği projeleri başarı ile yürüten bir işletme olarak, işverenlerimizin, çalışanlarımızın ve iş ortaklarımızın beklentilerini karşılamayı, yarattığımız katma değeri toplum ile paylaşmayı hedefleriz.

Vizyonumuz

Terra Zemin olarak uzmanlığımız, tecrübemiz, sürekli iyileştirme ve mükemmelliyetçilik felsefemizle yüksek kalitede ve yenilikçi çözümleri inşaat ve geoteknik mühendisliği alanında uygulayarak sektörde lider olmak, küresel bir yapıya kavuşarak dünya pazarlarında rekabet edebilir konuma gelmek ve geleceğin parçası olmak arzusundayız.


Web Tasarım  ZEMEDYA